BİZ NE YAPARIZ?

Kurulum Hizmetlerimiz

Lagos, sahip olduğu tecrübe ve güçlü mühendislik altyapısı ile yenilenebilir ve konvansiyonel enerji santrallerinde, tesise özel “izleme & kontrol sistemleri (BoP)” entegrasyonu ve anahtar teslim santral entegrasyonu sunmaktadır.

layout styles

Enerji üretim santralinin türüne ve kurulu gücüne uygun bir şekilde kurulumunu gerçekleştirdiği izleme ve kontrol sistemleri ile mevzuat yönüyle uygun işletme yapılıp yapılmadığını kontrol eder, ve işletmeyi arıza durumlarında bilgilendirir.
İzleme ve Kontrol Sistemleri, bir enerji santralinde enerji üreten ana sistem dışındaki tüm diğer sistemleri, bileşen ve yapıları içermektedir ve bununla birbirinden bağımsız farklı alt ünitelerin tek bir noktada yönetilmesi sağlanmaktadır.

Bu sistemlerin birbirine uygun bir şekilde entegrasyonu, sistemler arası veri paylaşım kabiliyeti ve bu sistemin getireceği esneklik, bir enerji santralinin verimliliğini ve üretkenliğini etkileyen en önemli parametrelerden birisidir. Lagos, enerji santralinde yer alan bütün alt sistemlerin uyum içerisinde çalışıp çalışmadığını izleyerek, uygunsuz işletme durumlarının en aza indirilmesini sağlar böylece enerji santralinin işletme performansının artırılmasını sağlamaktadır.


Bunun yanında firmamız; TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olmanın bilincinde olarak muayene hizmetinin konusu olan taraflardan bağımsızdır. Kuruluşumuz ve personelimiz; yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığımız ve doğruluğumuzla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almamaktadır. Muayene edilen teçhizatın (türbin, generator, governor, ikaz sistemi gibi); tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, kurulumcusu, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı veya bu işleri yapan herhangi bir tüzel kişiliğin parçası değildir.


Neden Lagos Enerji?

Lagos enerji sistemleri konusunda uzman mühendislerimiz, becerikli kurulum ekiplerimiz ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile tüm süreci takip edebilmenizi öncelikli olarak sağlar. Teklif sayfamızda işaretlediğiniz alanın uygunluğu, proje mühendislerimiz tarafından kontrol edilir, sadece birbiri ile uyumlu test edilmiş kaliteli malzemeler solar çatı sisteminizin kurulumu için kullanılır. Bu sayede Lagos Enerji doğru tasarımlar, kaliteli malzemelerle yüksek performanslı sistemlere dönüşmektedir.