Firmamız “Enerji’de Kalite”

sloganı ile kurulmuş olup, enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin kalite sertifikalandırmasını yapmayı misyon olarak benimsemiştir.Bu amaç doğrultusunda, firmamız, TS EN ISO IEC 17020 standartlarına göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olmak üzere Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuştur.

Lagos Enerji

Alanında lider mühendislik firmalarından biri olan Lagos Enerji, enerji dolu, tecrübeli ve dinamik kadrosu ile kısa zamanda sektörde kendisinden söz ettirmiş, birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır.Günümüz teknoloji koşullarına bağlı olarak kullandığı test techizatını devamlı geliştirerek yurt dışında da hizmet verme hedefine sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Kalite & Akreditasyon

Biz test, sertifikalandırma ve muayene hizmetlerinde akredite olmuş, bağımsız uygunluk değerlendirme birimi olarak faaliyet gösteriyoruz.

Test & Muayene

LAGOS’un bağımsız test hizmeti sağlayıcılığı konusunda yeterliğini, ISO/IEC 17020 standardına uygun akreditasyon sertifikası kanıtlar. LAGOS ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi Muayene Kuruluşu olarak görev üstlenir.

Sağlık & Güvenlik

LAGOS için, personelinin ve sorumluluğu altında çalışan herkesin sağlık ve psiko-fiziksel bütünlüğü bir stratejik değerdir. Sonuç olarak, firmamız yoğun ve sürekli eğitim ile duyarlılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Vizyonumuz...

Enerji sektörünün kalite standartlarını belirlemede söz sahibi olacak seviyede, bağımsızlığı ile güven vererek, örnek bir muayene, gözetim ve denetim kuruluşu olmak ve bu birikim ile yurt dışına da hizmet verecek seviyeye ulaşmak.

Misyonumuz…

Misyonumuz; enerji piyasasında kilit rol oynayan firma veya kurumlara seçkinliğimiz, uzmanlığımız ve bağımsız görüşlerimiz ile güven vermek; danışmanlık, test, mühendislik hizmetlerinin sağlanmasında lider olmaktır. Misyonumuzu yerine getirmek adına, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerimize ve kamuya katma değer kazandırmaya odaklanıyoruz ve öncü çözümler geliştirmek amacıyla müşterilerimizle el ele verip birlikte çalışıyoruz.

Değerlerimiz…

Kompetan. Bilgi ve birikimi kullanarak tutkulu hedefleri başarmak ve sektörde başoyuncu olarak tanınmak,Sorumlu. Müşterilerine, çevreye ve topluma ilgi gösterirken katma değer oluşturmak,Inovatif. Kreatif düşünerek, olanakları tanımlamak ve etkili çözümler geliştirmek. Etik.İşinde Şeffafiyet, Mesuliyet ve Disiplin , Risk Bilinci. Risk Bilincinde sınıf birincisi,Teslimat. Güvenlik, Sağlık, Çevre ve Kalite’de tavizsiz kararlılık,Kültür. Çalışanları ile karşılıklı güvene, saygıya ve başarıya dayalı şeffaf ilişki kurmaktır.

Bağımsızlık…

Yatırımcılar LAGOS’a güvenirler, çünkü tam bağımsız.Ne LAGOS ne de çalışanları, kendi hesabına proje geliştirmemektedir ve hiç bir enerji projesinde hisse sahibi değildirler. Enerjisi piyasasında müşterilerimizle rekabet etmeyiz, imalatçılarla bağlantımız yoktur ve başarıya dayalı ücretlendirme usulü çalışmıyoruz..

500
10
1000
300