BİZ NE YAPARIZ?

Reaktif Güç Kontrolü Senkron Kompansator Hizmetimiz

Aşırı ikazlı çalışma: Generatörün sisteme reaktif güç vermesini tanımlar.

Düşük ikazlı çalışma: Generatörün sistemden reaktif güç çekmesini tanımlar.

İletim ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla sürekli olarak ve/veya öncelikle BYTM ve ardından iletim veya dağıtım sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılmaları zorunludur. Ancak, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinin Enerji Piyasası Şebeke Yönetmeliğinin (EPŞY) EK-18’inde belirtilen sınırlar dahilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları zorunludur. (EPŞY 126/E – 1)

Reaktif güç kontrol hizmeti, TEİAŞ tarafından belirlenen reaktif güç kontrolüne ilişkin performans testleri sonucunda reaktif güç kontrol hizmeti verme yeterliliğine sahip olduğu tespit edilen üretim tesislerinden sağlanacaktır. (EPŞY 126/E – 3)

RGK ve SK Performans Testi Hedefleri

Generatör olarak çalışan üretim birimlerinin belirlenen zorunlu MVAR değerlerine (nominal çıkış gücü ve minimum kararlı üretim düzeyleri ‘MKÜD’ arasındaki güç seviyeleri) ulaşabilir olduğunun doğrulanmasıdır (Şekil A).Senkron Kompansatör (SK) olarak çalışan üretim birimlerinin, EPŞY 20. Maddesinde tanımlanan zorunlu reaktif güç değerlerine, belirlenen tolerans içerisinde ulaşabilir olduğunun doğrulanmasıdır (Şekil B).

layout styles

Reaktif güç desteği ve senkron kompansatör hizmeti test prosedürü aşağıdaki gibidir: Ünite nominal güçte çalışıyorken, generatör terminal gerilimi set değeri (yükseltici trafo yükte kademe değiştirici pozisyonunu), kademeli bir şekilde;


  • Generatör yüklenme eğrisi sınırına ulaşana kadar,
  • V/f limitleyici aktive olana kadar, (işletilebilir maksimum generatör terminal gerilimi, %105 – 110)
  • Aşırı ikaz Limitleyici aktive olana kadar,
  • Stator Akım Limitleyici aktive olana kadar,
  • Maksimum iç ihtiyaç gerilimi seviyesine ulaşana kadar, (test edilen ünitenin iç ihtiyaç gerilimine etkisi varsa ve iç ihtiyaç farklı bir şekilde regüle edilmiyorsa) artırılır.
layout styles

Ünite nominal güçte çalışıyorken, Generatör terminal gerilimi set değerini, (yükseltici trafo yükte kademe değiştirici pozisyonunu) kademeli bir şekilde;

  • Düşük ikaz limitleyici aktive olana kadar,
  • İşletilebilir minimum generatör terminal gerilimine ulaşılana kadar, (<= %95))
  • Generatör yüklenme eğrisi sınırına ulaşana kadar,
  • Stator Akım Limitleyici aktive olana kadar,
  • Minimum iç ihtiyaç gerilimi seviyesine ulaşana kadar, (test edilen ünitenin iç ihtiyaç gerilimine etkisi varsa ve iç ihtiyaç farklı bir şekilde regüle edilmiyorsa) azaltılır. (TEİAŞ resmi web sitesi)

Senkron kompansatör olarak reaktif güç destek hizmeti sağlanmasına ilişkin performans testi, ünite nominal güç yerine senkron kompansatör olarak çalışıyorken, aşırı ve düşük ikazlı durumda, yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

Neden Lagos Enerji?

Lagos enerji sistemleri konusunda uzman mühendislerimiz, becerikli kurulum ekiplerimiz ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile tüm süreci takip edebilmenizi öncelikli olarak sağlar. Teklif sayfamızda işaretlediğiniz alanın uygunluğu, proje mühendislerimiz tarafından kontrol edilir, sadece birbiri ile uyumlu test edilmiş kaliteli malzemeler solar çatı sisteminizin kurulumu için kullanılır. Bu sayede Lagos Enerji doğru tasarımlar, kaliteli malzemelerle yüksek performanslı sistemlere dönüşmektedir.

500
10
1000
300