BİZ NE YAPARIZ?

Muayene Hizmetlerimiz

Muayene faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için; kuruluşumuz yönetiminin ve personelin, yaptıkları işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç dış baskılardan ve bunlardan doğabilecek etkilerden uzak tutulmasını sağlamak amacı ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

layout styles

Muayene kuruluşumuzun personeli; kendilerine yapılan herhangi bir iç ya da dış baskıyı, bağlı oldukları birime ya da bu uygun olmadığında en üst birime bildirebilirler. Muayene kuruluşu personeli; muayene kuruluşu yönetimi tarafından (yaptığı işin kalitesini olumsuz yönde etkileme ihtimali yoksa) yaptığı muayenelerin miktar ve verimlilik hedeflerine uygunluğu açısından sorgulanmaz. Muayene kuruluşu personeli hediye kabul etmez.

LAGOS; ortaklarının, çalışanlarının pay sahibi olduğu firmalara muayene hizmeti vermez.LAGOS’un muayene hizmetleri, hizmet kapsamı içinde kalmak kaydı ile tüzel kişiliği olan bütün hizmet talep edenler için erişilebilirdir. Hizmetlere karşılık, gereğinden ağır mali ve diğer şartlar konulmaz. Hizmetin verileceği müşterilere ücretlendirme; bu esaslara uygun olarak düzenlenen kriterlere göre yapılır. Hizmetlerden faydalanma, müracaat eden kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir teşekkül veya gruba üye olmasına bağlı değildir.

Kuruluşumuz; tarafsızlığı etkileyebilecek ve faaliyetlerimizden, ilişkilerimizden veya personelimizin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri devamlı surette belirlemektedir. Tarafsızlığı etkileyebilecek herhangi bir bir risk belirlenirse; böyle bir riskin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza indirileceği gösterilebilmektedir. Tarafsızlığın korunacağına dair; şirket ortakları, üst yönetim ve kuruluş personeli yazılı olarak yükümlülük beyanı verirler.


layout styles

LAGOS; A Tipi muayene kuruluşudur. Kuruluşumuz ve personelimiz; yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığımız ve doğruluğumuzla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almamaktadır. Muayene edilen techizatın; tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, kurulumcusu, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı veya bu işleri yapan herhangibir tüzel kişiliğin parçası değildir.